iLearnex

Rodzaje certyfikatów. System certyfikacyjny z języka rosyjskiego dla obcokrajowców

Certyfikat język rosyjski

TRKI

Szkoła języków obcych iLearnex przygotowuje do najbardziej popularnych certyfikatów z języka rosyjskiego. Głównym z nich jest certyfikat TRKI (inna nazwa TORFL). Certyfikat funkcjonuje w Rosji od 1995r. Jego podstawowym organem wykonawczym jest Główne Centrum Testowania Cudzoziemców przy Ministerstwie Edukacji Rosji. O certyfikat TRKI może starać się cudzoziemiec, który pozytywnie zda odpowiedni egzamin. Certyfikat jest uznawany na całym świecie, ponieważ ma status międzynarodowego. Egzamin TRKI można natomiast zdać na czterech poziomach:

 • TRKI-1 – Pierwszy poziom certyfikacji (poziom Rady Europy – B1)

 • TRKI-2 – Drugi poziom certyfikacyjny (poziom Rady Europy – B2)

 • TRKI-3 – Trzeci poziom certyfikacyjny (poziom Rady Europy – C1)

 • TRKI-4 – Czwarty poziom certyfikacyjny (poziom Rady Europy – C2)

Każdy egzamin składa się z pięciu części. Są to leksyka, gramatyka, pisanie, rozumienie tekstów czytanych oraz rozumienie ze słuchu i mówienia. Do pozytywnego ukończenia egzaminu należy uzyskać co najmniej 66% punktów, przy czym jeden z poszczególnych testów może być zdany na mniej niż 66%, ale musi być to minimum 60%. Certyfikat można zdawać z języka ogólnego jak i biznesowego.

CERTYFIKATY INSTYTUTU PUSZKINA

Certyfikat można zdawać w Polsce z języka rosyjskiego ogólnego na trzech poziomach:

 • B1 – Пороговый уровень (średnio zaawansowany)

 • B2 – Постпороговый уровень (średnio zaawansowany wyższy)

 • C1 – Уровень компетентного владения (zaawansowany)


 

Certyfikat z języka rosyjskiego biznesowego można zdać w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie. Można go uzyskać na dwóch poziomach:


 

 • B2 – Средний уровень (średnio-zaawansowany wyższy)

 • C1 – Продвинутый уровень (średnio-zaawansowany wyższy)


 

TELC


 

Jest to tzw. europejski certyfikat i jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzaminin TELC można zdawać w różnych ośrodkach i centrach na terenie całej Polski. Certyfikat można zdawać na czterech poziomach:


 

 • TELC Русский язык A1

 • TELC Русский язык A2

 • TELC Русский язык B1

 • TELC Русский язык B2


 

Egzamin TELC składa się z dwóch części. Część pisemna to pisanie, słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem i test leksykalno-gramatyczny. Część ustna polega na rozmowie w języku rosyjskim.

 

Zapisz się na kurs

Cennik 

 Dodaj komentarzKomentarze